Эрдэнэт ШУТП

Эрхэм зорилго:

Орон нутагт инновацын эко систем хөгжүүлэх

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛТУУД:

  • Инноваци, технологийн судалгаа хийх, судалгааны үр
    дүнг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, дамжуулах
  • Орон нутгийн бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг
    дэмжих
  • Ухаалаг, цахим хот байгуулалт, мэдээллийн
    технологийн салбарын хөгжүүлэлт