Эрдэнэт ШУТП

Эрхэм зорилго:

Орон нутагт инновацын эко систем хөгжүүлэх

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛТУУД:

  • Инноваци, технологийн судалгаа хийх, судалгааны үр
    дүнг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, дамжуулах
  • Орон нутгийн бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг
    дэмжих
  • Ухаалаг, цахим хот байгуулалт, мэдээллийн
    технологийн салбарын хөгжүүлэлт

Манай парк нь 2017 онд Инновацын хуулийн хүрээнд орон нутгийн өмчит статустайгаар Орхон аймаг, Эрдэнэт хотноо байгуулагдсан Монгол улсын анхны шинжлэх ухаан, технологийн парк юм. Бид орон нутагт инновацын эко систем хөгжүүлэх үндсэн зорилгын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг.

Арга хэмжээ

Төсөл хөтөлбөрүүд

Смарт Эрдэнэт платформ

Нийт 20 гаруй үйлчилгээг багцалсан Эрдэнэт хотын зориулсан цахим платформ

Явган хүний ухаалаг гарц

School police гарч буй явган хүний 6 гарцыг автоматжуулах

"Ухаалаг байгууллага аян" 2023-2024

Дотоод ажлын зохион байгуулалт /ERP/, хяналт, удирдлага, төлбөрийн систем, мэдээлэл, маркетинг г.м.

Гэр хорооллын хогийн чингэлэг удирдах систем

Тоон гарын үсгийн шилжилт

2024.01.01.-ээс ЗДТГ зөвхөн тоон горын үсгээр үүссэн албан бичгээр харилцах

Эрчим хүчний СКАДА систем

Цахим аймаг - Ухаалаг дэд бүтэц

2019 онд 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 49:51 харьцаатай байгуулсан

Будгийн үйлдвэр

Хоногт 3 тонн, 15 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх туршилт, судалгааны бааз 80 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулсан

Гагнуурын электродын үйлдвэр

Иж бүрэн, 10тн/цаг үйлдвэр

ПАРКИЙН ХИЙСЭН ОНЦЛОГ СУДАЛГААНЫ АЖЛУУД

Судалгааны нэр огноо Үр дүн
Эрдэнэт хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах үйлдвэрлэлийн судалгаа
2017
ТЭЗҮ гарч гадаадын хөрөнгө оруулалт татсан
Органик хог хаягдлаас биогаз гарган авах, гэр хорооллын дулаан хангамжид ашиглах судалгаа
2017
Технологийн шийдэл гарсан
Дотоодын түүхий эд ашиглан усан суурьтай будаг, иж бүрдэл систем үйлдвэрлэлийн судалгаа
2017-2019
16 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний технологи бий болсон
Үсэнд хүнд, микроэлементийн агуулга, түүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа
2018-2021
Импорт орлох бүтээгдэхүүн гарсан
Өнгөт металлын хог, хаягдал хайлах цутгах технологийн судалгаа (хувийн хэвшлийн захиалгаар)
2019
Импорт орлох бүтээгдэхүүн гарсан
Байгалийн антиоксидант ашиглан эрүүл мэндийн ундаа үйлдвэрлэх судалгаа
2020
Дотоодын түүхий эд хомс, ойн үржилд сөрөг нөлөөтэй дүгнэлт
Ковид-19 цар тахлын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний судалгаа
2020
Олон шатанд ашиглагдсан
"Цахим Эрдэнэт -1 " хөтөлбөр
2021
Хөтөлбөр бий болсон
"Цахим Эрдэнэт -1" хөтөлбөрийн мастер төлөвлөгөө
2022
Хөрөнгө оруулалт хийгдэж, ажлууд эхэлсэн.
Тарьмал мөөгний хөрс, агаар бэлтгэх, түүгээр дамжуулан бүтээгдэхүүнд ашигтай элемент дамжуулах технологийн судалгаа
2022
Салбарын судалгаа, туршилтын бэлтгэл, тариалалтын ажил
Хөрс, амьтдад сөрөг нөлөөлөл багатай хальтиргаанаас сэргийлэх материал үйлдвэрлэх
2022
Туршилтын загвар гарсан
Чихрийн манжингийн үр нутагшуулах, чихэр үйлдвэрлэх судалгаа
2022
Салбарын судалгаа, тариалалтын бэлтгэл

ПАРКИЙН БИЗНЕС ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ОНЦЛОГ АЖЛУУД

Ажлын нэр огноо Үр дүн
Оёдол, эсгүүрийн анхан шатны үнэ төлбөргүй сургалт
2018 оноос
Өнгөрсөн хугацаанд 350 орчим өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийг хамруулсан
Оёдол эсгүүрийн ахисан шатны сургалт
2020 оноос
Улирлын чанартай сургалтуудад 120 орчим иргэнийг хамруулсан
Бизнес төсөл бичих сургалт
2018 оноос
250 орчим иргэн 3 хоногийн сургалтанд хамрагдсан
Дундын оффис
2018 оноос
Тогтмол хөнгөлөлттэй оффис
Бизнес эрхлэгчдийн бараа, бүтээгдэхүүнийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр худалдаалах
2018 оноос
Орон нутгийн 40 орчим өрхийн болон бичил үйлдвэрлэгчийн бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдаалсан
Ажлын байраар хангах инкубаторын үйлчилгээ
2021
5 компани гэрээгээр 6-12 сарын зөвлөх үйлчилгээ авч бизнесээ амжилттай өргөжүүлсэн
Бизнес ширээгээр нэг цэгийн мэдээлэл өгөх үйлчилгээ
2018 оноос
Ширээгээр 1000 орчим, багуудаар тойрч 800 орчим иргэнд мэдээлэл хүргэсэн
Эргэн төлөгдөх нөхцлөөр хөрөнгө оруулалт
2019 оноос
Паркийн орлого болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 250 орчим бизнест 1 тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалт олгосон.
Үзэсгэлэн худалдаа, арга хэмжээ
2018 оноос
Олон улсын, улсын болон орон нутгийн чанартай 6 арга хэмжээг зохион байгуулсан.
Төслийн уралдаан
2018 оноос
15 бизнес эрхлэгчийг хамруулж хурдасгуур хөтөлбөрөөр хөгжүүлсэн
Хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээ
2022
Хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээ анх удаа зохион байгуулж 150 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө бизнесүүд татсан
Олон улсын төсөл хөтөлбөртэй хамтран тоног төхөөрөмжийн грант олгох
2021 оноос
30 орчим бизнес эрхлэгчид нийт 270 сая төгрөгийн грант олгосон
Олон улсын төсөл хөтөлбөртэй хамтран төрөл бүрийн сургалт явуулах
2021 оноос
6 бүлэг зөвлөх үйлчилгээний багтайгаар 120 орчим бизнес эрхлэгчид 1-6 сарын сургалт орсон
Гарааны бизнесийн сургалт
2021 оноос
50 орчим иргэн хамрагдсан

ЦАХИМ ЭРДЭНЭТ-1 ХӨТӨЛБӨР

Үндэсний болон орон нутгийн хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, ISO 37100 бүлэг стандартаар УХААЛАГ, ЦАХИМ хот болон хөгжих

Хөтөлбөр боловсруулах, батлуулах

ЦХХХЯ, цахим хөгжлийн багц хууль, орон нутгийн цахим шилжилтийн хөтөлбөр бий болсон, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт өөрчлөгдсөн + Тодорхой өөрчлөлтүүд хийгдэж 5 зорилт, 17 арга хэмжээ төлөвлөгдсөн

Смарт Эрдэнэт платформ - Иргэн нутгийн удирлагатай харилцах, бизнес эрхлэх, амьдрах таатай, аюулгүй орчин, статистик систем, мэдээлэл

Оройн зан өгөгдөлд суурилсан Газар зүйн мэдээллийн систем

Дэмжих арга хэмжээнүүд, хог хаягдал дахин боловсруулах гарааны бизнесүүд

Камерийн ухаалаг хяналтын систем, явган хүний гарц

Эрчим хүчний СКАДА систем

Мэдээллийн дэд бүтэц өргөтгөх

2024 оны эхнээс хувийн хэвшилд шилжүүлэх

Орон нутгийн цахим шилжилт, мэдээллийн технологийн стратеги

Ухаалаг байгууллага аян, тоон бичиг үсгийн хөтөлбөр

2021 он

2022 он

2023 он

2024 он